Disclaimer

De Omgevingsviewer is een initiatief van VGI-SupportSCHOUT rv&b en Twan Jütte Stedenbouw Architectuur, hierna genoemd als samenwerkingspartners.

Er is uiterste zorg besteedt aan correcte en toegankelijke informatie op deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site toch verouderd, onvolledig en/of incorrect is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Op deze website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan de samenwerkingspartners van de Omgevingsviewer of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de samenwerkingspartners  is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar Omgevingsviewer of haar samenwerkingspartners wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacystatement en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

privacy
Omgevingsviewer en haar samenwerkingspartners hechten grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Omgevingsviewer en haar samenwerkingspartners kunnen gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens wordt uitsluitend gebruikt voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via mail of social media persoonlijke gegevens verzendt, geeft u ons toestemming deze gegevens te gebruiken en/of te verwerken bij de behandeling van een aanvraag of melding.

Bij ‘links’ naar andere websites zijn de Omgevingsviewer en haar samenwerkingspartners niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

De Omgevingsviewer en haar samenwerkingspartners behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in bovenstaande voorwaarden en privacyverklaring.